REŞİD KÛRDÎ

RİYA AZADAN 

Pir gİrane lo heval, bavê te mir, tu ne limal 

Bavê ku, te xwedîkir, bi nazdarî bi şekir 

Rojên paşî û dawî, tû ne bûye li ba wî 

Çav li rê bu, li derî, belkî nişka tu werî 

Tû li ber serî runenişt, xwêdan ji ru nemalişt 

Dil u xatir jê nexwest, te maç nekir hed u dest 

Nebarandin te hêsir, li ser hinarkên şêrintir. 

Pêre neçu ser gorê, mala paşîn li dorê 

Min jî wek te wendakir, dê bav bira û agir 

Ji ber Turanperestan, bune xwînu ji Kûrdîstan 

Me hev nedît carek din, gorê ew giş revandin 

Ev bîst salê sergerdan, dixim kulan û derdan 

Min tengî u talî kişan ji her alî 

Lê belê hêvî nebum heç, min berneda şopu rêç 

Maçî bikim tiştê çû, lê nagerim nadim dû 

Eve rîya azadan ne rev heye ne bazdar. 

Sistî nabe li ser wê, ev bexd ji me wa dibê 

Her namîne dem weşan, wê bê roja wan kesan 

Ev tûleyên bi yek pûl, ji dolara buye qûl 

Naçar ewê bimrin, ji bîr nabe çi kirin 

Bê mezelû gorû kêl, bibin tune kû hay pêl 

Hew bi tenê ev welat, deştû çîya taht û lat 

Û ew gelê ku em jê cewher bêzarû kejê 

Naçe namre tu caran, ne bi’ kuştinê, ne bi’ daran 

Gerek jê re bi yek can em pêwan bin bê razan 

Biparêzin ji dujmin, bi te bi wî u bi min. 1960”  

(Kaynak: DERİK TARİHİ-1 Yazar:EYYÜP GÜVEN)