QEDRÎ CAN

DÊRİK 

Dêrika çîyayê mazî

Welatê bav û kala

Lê sed hawar û gazî

Jê dur ketim çend salê

Ez li wê hatim dinyê

Wê dergûşê hejandim

Hey wax mala minê

Dujmina jê revandim

Perçakê ji buhiştê

Stêrka zêrîn welat

Îro dest nagehiştê

Axû keser ji dil hat

Baxû baxçê bê hejmar

Cî bi cî merg û zevî

Li her derê avên sar

Ji kanîya tê dizî

Xwezî vê cara ji min

Serê xabê bi dîta

Bila ruhustîn canê min

Hingî ji xwere bistenda

(Kaynak: DERİK TARİHİ-1 Yazar:EYYÜP GÜVEN)

 

Mazı Dağlarının Derik’i

Ata ve baba ocağım

Fakat yüzlerce aman ve feryat

Uzak düştüm kaç senedir

Orada doğdum ben

O beşikte sallandım

Oy beni, evim benim

Düşman yüzünden kaçtım

Cennetten bir parçadır

Ülkemin altın yıldızı

Bugün ulaşamıyorum

Ah ve keder ile gönülden inliyorum

Sayısızdır bağ ve bahçesi

Her yer ekin ve çimenlik

Her tarafında soğuk su

Irmaklardan doğup akar

Keşke bir kez daha

Gap suyunu görseydim

İşte o anda Azrail

Anında canımı alsaydı